Obnova zahrady MŠ Nad Kazankou v Praze 7 – Troji

Menší mateřská škola pro 60 dětí sídlí v původně rodinné vile architekta Oldřicha Brabce, která je považována za klenot klasického funkcionalismu. Budova je umístěna v rozlehlé zahradě, jejíž součástí je mimo jiné i bývalý tenisový kurt. V roce 2015 byla celá zahrada rekonstruována, kromě kurtu, který jako školní hřiště využívá výhradně mateřská škola a který je nyní předmětem plánované proměny.

V současné době se zde nachází několik herních prvků, které však již nevyhovují potřebám dětí a neprošly bezpečnostní kontrolou. Nevýhodou dosavadní podoby prostoru je také nedostatečný stín, který na hřiště vrhá pouze jedna vzrostlá lípa.

Mateřská škola Nad Kazankou se svými aktivitami zaměřuje na environmentální výchovu, která se přirozeně promítá do všech jejích činností, a spolupracuje také s podobně zaměřenými subjekty, jako je Pražská botanická zahrada, ekologická organizace Koniklec či Ekocentrum Podhoubí. 

výběr projektuGrantová výzva 2015
realizaceod listopadu 2016
nákladyzatím nejsou stanoveny
grant150 tis. Kč (1. kolo výzvy)
projektantIng. arch. Ivana Svatošová (Kids4arch), Bc. Jan Kocourek
výtvarníkIvan Nacvalač
rozloha800 m²