Obnova zahrady MŠ Nad Kazankou v Praze 7 – Troji

S novým školním rokem přichází i nová zahrada

S novým školním rokem přichází i nová zahrada
3. 9. 2018

První zářijové pondělí bylo v MŠ Nad Kazankou nejen ve znamení poprázdninového shledání dětí a přivítání nováčků ve školce, ale také prozkoumání zcela nové zahrady, která se po téměř dvouleté proměně poprvé otevřela svým uživatelům.

Autory nové školní zahrady jsou architektky Ivana Svatošová, Klára Světlíková a krajinář Jan Kocourek. Při jejím navrhování neopomněli na fakt, že na tomto prostoru v krásné vilové čtvrti v pražské Troji stál kdysi tenisový kurt. Sportovní účel v zahradě dnes plní oválná středová plocha. Kromě toho proměna přinesla nová místa pro hru, relaxaci a společná setkávání, ale i takové ryze praktické novinky, jako jsou hygienické a technické prostory.

K originálním prvkům patří lavičky kolem lípy, dřevěné stoly, domeček, vodní prvky nebo objekt hada, který je vyřezán z kmene stromu. Jejich navžení a výroby se zhostil místní výtvarník a grafik Ivana Nacvalač. Proměnu celé zahrady dovrší během listopadu ještě výsadba osmi ovocných stromů a jednoho javoru. Kromě toho by v ní v budoucnu měly vzniknout i nové záhony - to už ale bude práce dětí a pedagogů.

Ti se spolu s rodiči dětí podíleli od začátku i na samotné proměně; společně pomáhali například s vyklízením prostoru před stavbou a symbolickým zasazením prvního stromu – lípy. Děti, které během dvouleté rekonstrukce mezitím přešly do základních škol, budou moci s rodiči a sourozenci zahradu nadále navštěvovat při komunitních setkáních, které v ní školka plánuje pořádat,

Mateřská škola Nad Kazankou uspěla v grantové výzvě Zahrada hrou v roce 2016. Kromě nadačního příspěvku ve výši 800 tisíc korun, se jí podařilo získat další prostředky i od městské části Praha-Troja. Další finance poskytla ze svých zdrojů sama mateřská škola, a drobným obnosem přispěli i rodiče. Celkové náklady na obnovu zahrady přesáhly 2 miliony korun. 

fotogalerie